Algemene Voorwaarden

De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud /organisatie van  zijn participanten).

De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem en/of zijn bezoek veroorzaakte schade, zowel jegens derden als jegens de verhuurder (m.n. schade aan de oefenruimte en de aanwezige apparatuur).

De huurder is verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij meebrengt en is verplicht dit onmiddellijk na beëindiging van elke sessie te verwijderen.

De huurder volgt de instructies van verhuurder stipt op.

Bij juist gebruik van de apparatuur zoals hier aangegeven, wordt het risico van schade tot een minimum beperkt. Bij constatering van oneigenlijk gebruik van de inventaris kan de toegang tot de oefentudio worden ontzegd en zal eventuele schade op de betreffende perso(o)n(en) worden verhaald.

Bij aantreffen van schade of een slecht opgeruimde ruimte dit direct telefonisch melden aan de studio.

De huurder is verplicht de ruimte op de overeengekomen eindtijd te verlaten.