Privacy verklaring

Aan elke individuele huurder en van minstens één lid van elk duo en elke band vragen wij, met het oog op communicatie en controle,
om diens naam, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede een kopie ID.

Na beëindiging van de huur vernietigen wij de kopie ID en bewaren wij de andere gegevens met het doel in de toekomst (half)jaarlijkse mailings te kunnen sturen.
We delen de informatie met niemand en doen er verder er niets mee.